บทความที่น่าสนใจ

Catalog Tape and Label Dispenser

                                         
                                 
      ZCUT-870         ZCUT-9GR          ZCUT-10           ZCUT-6      ZCUT-3 Series         ZCUT-3EX          XCUT-150  
                                         
                                   
  LDX-60-120-180        HLD-2000         PLD-3000                          

 

Manual Tape and Label Dispenser

                                         
                                 
     ZCUT-870        ZCUT-9GR          ZCUT-10          ZCUT-6       ZCUT-3060-3080        ZCUT-3150-3250         ZCUT-3EX  
                                         
                                       
      XCUT-150     LDX-60-120-180         HLD-2000         PLD-3000                    

 

ตารางเปรียบเทียบ ปลั๊ก(Plug) ของแต่ละประเทศ


Visitors: 298,313